Thông Tin

Danh sách nhân vật nằm trong Top 10 thẻ nạp và Tổng kinh nghiệm
( Trong 1 tháng, từ 09h00 ngày 01/10/2015 - 22h45 ngày 30/10/2015 ).
Thời gian hiệu lực VIP được tính từ ngày 01/11/2015 - 30/11/2015.
Nhận thưởng Vip hàng ngày tại NPC Lễ Quan ( Bắt đầu từ sau bảo trì 16h45 ngày 01/10/2015 ).

 Lưu ý:
Xu khuyến mãi sẽ là xu khóa không thể giao dịch.
Vật phẩm mua bằng xu khóa sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch.

 
Top Thẻ Nạp

STTTên Nhân Vật
1Oh No Tiamo
2

ND Lãng Tử Say

3“CC Mộc Quế Anh“
4ZxxRyan
5…Trần Chân…
6

TranGiaLac

7TiTi Calost
8

Phong Cố Đô

9

• Tân Coca •

10

KhocVoLe


Top Kinh nghiệm

STTTên Nhân Vật
1ZxxRyan
2Hạt Bụi Lẽ Loi
3Hoàng Tình
4Thành Cát Tư Hãn 
5“CC Mộc Quế Anh“
6…Trần Chân…
7Oh No Tiamo
8TiTi Calost
9Độc Cô Tam Lang
10  ND bac sy tam than

Các nhân vật có tên trong danh sách vui lòng comment tại Diễn đàn


BQT G4VN!
loading