Thông Tin

Từ ngày 18/08 BQT chính thức thay đổi số tài khoản ngân hàng mới hỗ trợ nạp thẻ và hủy bỏ tài khoản ngân hàng cũ.

Cụ thể BQT sẽ không sử dụng tài khoản Hoàng Văn Trọng cho nạp thẻ và trung gian nữa, thay vào đó là sử dụng tài khoản Nguyễn Văn Trung
- Techcombank
STK: 19032991603018
Tên Chủ TK: Nguyễn Văn Trung
Ngân Hàng: TechcomBank Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội

- Agribank
Nguyễn Văn Trung
STK: 1507205815360
Ngân hàng Agribank chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội

- Vietcombank
Nguyễn Văn Trung
STK: 0451000389429
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công - Hà Nội

Các nhân sỹ cập nhật thông tin để tránh TH nạp nhầm. Mọi thông tin BQT đã cập nhật lại trên tất cả các kênh thông tin!
Từ ngày 18/08 BQT chính thức thay đổi số tài khoản ngân hàng mới hỗ trợ nạp thẻ và hủy bỏ tài khoản ngân hàng cũ.

Cụ thể BQT sẽ không sử dụng tài khoản Hoàng Văn Trọng cho nạp thẻ và trung gian nữa, thay vào đó là tài khoản Nguyễn Văn Trung
- Techcombank
STK: 19032991603018
Tên Chủ TK: Nguyễn Văn Trung
Ngân Hàng: TechcomBank Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội

Các nhân sỹ cập nhật thông tin để tránh TH nạp nhầm. Mọi thông tin BQT đã cập nhật lại trên tất cả các kênh thông tin!Từ ngày 18/08 BQT chính thức thay đổi số tài khoản ngân hàng mới hỗ trợ nạp thẻ và hủy bỏ tài khoản ngân hàng cũ.

Cụ thể BQT sẽ không sử dụng tài khoản Hoàng Văn Trọng cho nạp thẻ và trung gian nữa, thay vào đó là tài khoản Nguyễn Văn Trung
- Techcombank
STK: 19032991603018
Tên Chủ TK: Nguyễn Văn Trung
Ngân Hàng: TechcomBank Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội

Các nhân sỹ cập nhật thông tin để tránh TH nạp nhầm. Mọi thông tin BQT đã cập nhật lại trên tất cả các kênh thông tin!Từ ngày 18/08 BQT chính thức thay đổi số tài khoản ngân hàng mới hỗ trợ nạp thẻ và hủy bỏ tài khoản ngân hàng cũ.

Cụ thể BQT sẽ không sử dụng tài khoản Hoàng Văn Trọng cho nạp thẻ và trung gian nữa, thay vào đó là tài khoản Nguyễn Văn Trung
- Techcombank
STK: 19032991603018
Tên Chủ TK: Nguyễn Văn Trung
Ngân Hàng: TechcomBank Chi Nhánh Đông Đô Hà Nội

Các nhân sỹ cập nhật thông tin để tránh TH nạp nhầm. Mọi thông tin BQT đã cập nhật lại trên tất cả các kênh thông tin!loading