Thông Tin

Tháng 6 này ngoài giải đấu VLMC vô cùng hấp dẫn ra, các nhân sỹ còn được tham gia 1 sự kiện Bảo Rương Thần Bí. Sự kiện này mạng lại rất nhiều thú vị với việc khuyến mãi 30% khi mua nguyên liệu bằng xu, những phần thưởng đặc biệt, những trận tống kim đầy phần thưởng, 1 trang bị chưa từng có tại máy chủ Võ Lâm. Nào hãy cùng khám phá ngay!
  • Thời gian bắt đầu: 03/06
  • Thời gian kết thúc: 15/06
Nội dung sự kiện
loading