Thông Tin

Nhân dịp đại lễ lớn Giỗ Tổ Vua Hùng và Giải Phóng 30/04, BQT G4VN xin gửi tới các nhân sỹ Võ Lâm chương trình khuyến mại nạp thẻ trong thời gian diễn ra sự kiện

- Thời gian bắt đầu: 17 giờ ngày 26/04
- Thời gian kết thúc: 17 giờ ngày 12/05

Nội dung
- Trong thời gian sự kiện các nhân sỹ nạp thẻ bẳng hình thức thẻ ATM hoặc nạp qua GM sẽ nhận được số Thẻ Khuyến Mại ứng với mệnh giá nạp
Ví dụ:
Nạp 100.000đ sẽ nhận được 100 Thẻ Khuyến Mại

- Thẻ Khuyến Mại có thể xếp chồng và giao dịch

Cách sử dụng
Để Thẻ Khuyến Mại trong hành trang -> đến Lễ Quan chọn mua Bánh Chưng bằng Thẻ Khuyến Mại với số lượng tương ứng với số thẻ có
Ví dụ: đang có 100 Thẻ Khuyến Mại trong hành trang, nếu mua 100 bánh Chưng không dùng Thẻ Khuyến Mại sẽ tốn 150xu, Nếu dùng Thẻ sẽ chỉ tốn 100 xu.
loading