Thông Tin

Trang bị Hoàng Kim – giấc mơ của toàn thể nhân sĩ võ lâm, khi đã chọn cho mình con đường phiêu bạt giang hồ, trau dồi võ học. Tuy nhiên, bảo vật vốn không nhiều, tính cho đến thời điểm hiện nay số nhân sĩ may mắn được sở hữu những bộ Trang bị Hoàng Kim Môn phái, hay những bộ Định quốc, An bang có tính năng vượt trội trên toàn cõi võ lâm, chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Hãy trổ tài nghiên cứu những đồ phổ tinh luyện Trang bị Hoàng Kim, thử vận may, sự khéo léo, để trở thành một trong những hiệp khách đầu tiên sở hữu những trang bị Hoàng Kim ưu việt độc nhất võ lâm.

Danh sách chế tạo

NPC Liên Quan

Thợ Rèn tại tất cả các thành thị và thôn làng.

Hợp thành Ngựa Huyết Thần Long Câu

Nguyên liệu liên quan
 • 5 Huyết Thần Mã Bài
 • 1 Ngựa Hãn Huyết Long Câu
 • 1 Huyền Tinh Cấp 9
 • 10000 vạn lượng
 • 1500 phúc duyên
Tỷ lệ thành công
 • 50%
 • Cho thêm phúc duyên tăng tối đa 40% may mắn
Kết quả hợp thành
 • Thất bại: Mất 1000 vạn lượng, mất toàn bộ phúc duyên, huyền tinh tụt 1 cấp.
 • Thành công: Nhận được Ngựa Huyết Thần Long Câu

Chế Tạo Vũ Khí Thiên Tứ Kỳ Binh

Nguyên liệu liên quan
 • Vũ Khí Kỳ Binh
 • 3 viên Thần Ma Thạch
 • 2 huyền tinh cấp 10
 • 2 viên Kỳ Binh Thạch
 • 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái
 • 50.000 vạn lượng
Tỷ lệ thành công
 • 50%
 • Cho thêm phúc duyên tăng tối đa 40% may mắn
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Nhận được vũ khí Thiên Tứ Kỳ Bình (thêm 2 thuộc tính mới: tốc độ đánh từ 10-30% và kỹ năng vốn có thêm 1 ->2 ngẫu nhiên)
 • Thất bại: Mất 10.000 vạn lượng, toàn bộ phúc duyên, mất huyền tinh 10 nhận lại 1 huyền tinh 9, mất 1 viên Kỳ Binh Thạch và có xác xuất 30% mất trang bị Hoàng Kim Môn Phái.

Nâng Cấp Vũ Khí Kỳ Binh

Nguyên liệu
 • Trang bị kỳ binh không khóa
 • 1 kỳ binh thạch
 • 1 tinh thạch cấp 2-3(tinh thạch càng cao càng gia tăng khả năng nhận được giá trị thuộc tính ngẫu nhiên cao hơn)
 • Huyền tinh 8-10(huyền tinh càng cao càng gia tăng khả năng nhận được giá trị thuộc tính ngẫu nhiên cao hơn)
 • 10 tử thuỷ tinh(càng nhiều càng gia tăng khả năng nhận được giá trị thuộc tính ngẫu nhiên cao hơn)
 • 10 lam thủy tinh(càng nhiều càng gia tăng khả năng nhận được giá trị thuộc tính ngẫu nhiên cao hơn)
 • 10 luc thủy tinh(càng nhiều càng gia tăng khả năng nhận được giá trị thuộc tính ngẫu nhiên cao hơn)
 • phúc duyên(càng nhiều càng gia tăng khả năng nhận được giá trị thuộc tính ngẫu nhiên cao hơn)
 • 1000 vạn luợng
Kết quả nâng cấp
 • Tỉ lệ ép 100% nhận được trang bị kỳ binh có xác suất 6 thuộc tính sẽ tăng giảm ngẫu nhiên(giảm tối đa 5%, tăng tối đa 10%) và chỉ đạt max tối đa cho phép
 • Số lượng nguyên liệu bỏ vào càng nhiều thì tỉ lệ giảm ngẫu nhiên sẽ thấp đi và tỉ lệ tăng ngẫu nhiên sẽ cao hơn

Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

1. Chế tạo mảnh HKMP
 • Đồ phổ món cần chế tạo
 • Mảnh thiên thạch 1-9
 • Huyền tinh cấp 5 trở lên
 • 1 bộ bí kíp 90
 • 1 võ lâm mật tịch
 • Đá thuộc tính tương ứng gồm: huyên thiết khoáng, khổng tước thạch, mật nguyên khoáng, phù dung thạch, chu sa khoáng, chung nhũ thạch. Tùy mỗi trang bị HK yêu cầu 1 trong 6 nguyên liệu
 • Tỉ lệ thành công
  • 50%
  • Phúc duyên, thủy tinh tăng tối đa 20%
  • Huyền tinh càng cao càng tăng tỉ lệ thành công tối đa 20%
 • Thành công: nhận mảnh hoàng kim có số tương tứng mảnh thiên thạch
 • Thất bại: mất hết nguyên liệu còn lại đồ phổ
2. Chế tạo trang bị HKMP
 • 500 vạn lượng
 • 1 hoàng kim thạch
 • Số mảnh hoang kim trang bị(6 mảnh 1-6), vũ khí 9 mảnh 1-9
 • Tỉ lệ thành công: 50%. Sử dụng phúc duyên, thủy tinh tăng đối đa thêm 20%
 • Thành công: nhận được trang bị Hoàng Kim Môn Phái tương ứng
 • Thất bại: mất nguyên liệu tăng may mắn và tiền vạn
3. Nâng cấp trang bị HKMP
 • Trang bị Hoàng Kim Môn Phái cần nâng cấp
 • Đá Hoàng Kim
 • 1 huyền tinh 9
 • Tinh thạch
 • 1000 vạn lượng
 • Tỉ lệ thành công: 40%, phúc duyên tinh thạch tăng thêm tối đa 40%
 • Thành công: Trang bị HKMP sẽ được tăng ngẫu nhiên thuộc tính
 • Thất bại: Mất hết phúc duyên, đá Hoàng Kim, tinh thạch, 200 vạn lượng, mất huyền tinh 9, nhận lại huyền tinh 7

Nâng Cấp Hắc Thần

Hình ảnhCông thức


Võ Lâm Truyền Kỳ


Hắc Thần Cấp 1

Công thức chế tạo


Võ Lâm Truyền Kỳ


Hắc Thần Cấp 2

 • Trang bị hắc thần cấp 1(mũ,áo,giày,đai,hộ uyển)
 • 3 Hắc thần linh thạch tương ứng
 • Huyền tinh 10
 • Trang bị hoàng kim bất kỳ(an bang,định quốc,hoàng kim môn phái)
 • Tinh thạch Cấp 3
 • 500 vạn lượng
 • Tỉ lệ thành công: 40%. Sử dụng thêm phúc duyên tăng thêm tối đá 40% may mắn
 • Kết quả hợp thành:
  • Thành công: Mất hết nguyên liệu và nhận được trang bị Hắc thần cấp cao hơn.
  • Thất bại: Mất 50 vạn lượng, huyền tinh hạ 1 cấp


Võ Lâm Truyền Kỳ


Hắc Thần Cấp 3

 • Trang bị hắc thần cấp 2(mũ,áo,giày,đai,hộ uyển)
 • 6 Hắc thần linh thạch tương ứng
 • Huyền tinh 10
 • Trang bị hoàng kim bất kỳ(an bang,định quốc,hoàng kim môn phái)
 • Tinh thạch Cấp 3
 • 500 vạn lượng
 • Tỉ lệ thành công: 40%. Sử dụng thêm phúc duyên tăng thêm tối đá 40% may mắn
 • Kết quả hợp thành:
  • Thành công: Mất hết nguyên liệu và nhận được trang bị Hắc thần cấp cao hơn.
  • Thất bại: Mất 50 vạn lượng, huyền tinh hạ 1 cấp


Võ Lâm Truyền Kỳ


Hắc Thần Cấp 4

 • Trang bị hắc thần cấp 3(mũ,áo,giày,đai,hộ uyển)
 • 12 Hắc thần linh thạch tương ứng
 • Huyền tinh 10
 • Trang bị hoàng kim bất kỳ(an bang,định quốc,hoàng kim môn phái)
 • Tinh thạch Cấp 3
 • 500 vạn lượng
 • Tỉ lệ thành công: 40%. Sử dụng thêm phúc duyên tăng thêm tối đá 40% may mắn
 • Kết quả hợp thành:
  • Thành công: Mất hết nguyên liệu và nhận được trang bị Hắc thần cấp cao hơn.
  • Thất bại: Mất 50 vạn lượng, huyền tinh hạ 1 cấp


Võ Lâm Truyền Kỳ


Hắc Thần Cấp 5

 • Trang bị hắc thần cấp 4(mũ,áo,giày,đai,hộ uyển)
 • 24 Hắc thần linh thạch tương ứng
 • Huyền tinh 10
 • Trang bị hoàng kim bất kỳ(an bang,định quốc,hoàng kim môn phái)
 • Tinh thạch Cấp 3
 • 500 vạn lượng
 • Tỉ lệ thành công: 40%. Sử dụng thêm phúc duyên tăng thêm tối đá 40% may mắn
 • Kết quả hợp thành:
  • Thành công: Mất hết nguyên liệu và nhận được trang bị Hắc thần cấp cao hơn.
  • Thất bại: Mất 50 vạn lượng, huyền tinh hạ 1 cấp

Nâng Cấp Thiên Tứ

Công thức
 • Trang bị Thiên tứ cấp 1
 • Thiên tứ thạch
 • 1 Huyền tinh 9 trở lên.
 • 1 Tinh thạch cấp 3
 • 500 vạn lượng
 • 3 Thủy tinh (lam, lục, tử)
Tỷ lệ thành công
 • 50%, thêm phúc duyên tăng thêm tối đa 30%
Kết quả hợp thành
 • Thành công: Mất hết nguyên liệu và 2 thuộc tính thiên tứ ngẫu nhiên tăng 1 số điểm, nếu thuộc tính đạt giá trị tối đa thì không tăng.
  • Mức tối đa thuộc tính:
   • Sát thương vật lí %: 40%
   • Sát thương vật lí ngoại công: 20
   • Băng sát nội công thứ nhất 200
   • Băng sát nội công thứ hai 400
   • Chính xác 2500
   • Hỏa sát nội công 200
   • Lôi sát nội công 200
   • Sinh lực tùy món có 3 mốc: 800, 1000, 1200
 • Thất bại: Mất một nửa tiền vạn, toàn bộ phúc duyên, huyền tinh hạ 1 cấp.

Công Thức Chuyển Giới

Nguyên liệu liên quan
 • Vị trí: Biện kinh(212/197) -> Võ Lâm Truyền Nhân
 • Nhân vật phải xuất sư
 • Cấp độ 150 trở lên
 • 2 bí tịch chuyển giới
 • 15 võ lâm mật tịch
 • 10 tẩy tủy kinh
 • 6 tinh hồng bảo thạch
 • 3 thủy tinh
Chú ý
 • Nam không được gia nhập Nga My, Thúy Yên
 • Nữ không được gia nhập Thiếu Lâm

Công Thức Chuyển Phái

Nguyên liệu liên quan
 • Vị trí: Biện kinh(212/197) -> Võ Lâm Truyền Nhân
 • Bỏ hết trang bị trên người
 • Cấp độ 150 trở lên
 • Yêu cầu nhân vật phải xuất sư
 • 3 cuốn bí tịch 1,2,3 (mỗi loại 1 cuốn)
 • 15 võ lâm mật tịch
 • 10 tẩy tủy kinh
 • 6 tinh hồng bảo thạch
 • 1 lam thủy tinh
 • 1 luc thủy tinh
 • 1 tử thủy tinh
 • 1 bí phổ 120
 • 1 sư đồ lệnh
 • 2000 vạn lượng
 • 1 bộ bí kíp môn phái 90
Chú ý
 • Nam không được gia nhập Nga My, Thúy Yên
 • Nữ không được gia nhập Thiếu Lâm

Nâng Cấp Vũ Khí

Nguyên liệu liên quan
 • Trang bị từ cấp 1 đến cấp 5: Sử dụng tinh thạch cấp 1.
 • Từ cấp 6 đến cấp 10:Sử dụng tinh thạch cấp 2.
 • Tỷ lệ: Mặc định là 50%. Bỏ thêm phúc duyên sẽ tăng thêm sắc xuất thành công 20%.
Chú ý
 • Không được nâng từ cấp 5 lên cấp 6,từ cấp 6 giảm xuống cấp 5.
 • Trang bị thăng cấp hoặc giảm cấp không phải là trang sức và vũ khí.
loading