Thông Tin

Công thức hợp thành Huyết Thần Long Câu

- 5 Huyết Thần Mã Bài
- 1 Ngựa Hãn Huyết Long Câu
- 1 Huyền Tinh Cấp 9
- 10000 vạn lượng
- 1500 phúc duyên
- 1 Trang bị an bang hoặc định quốc
Tỉ lệ thành công
- 60%

Thất bại
- Mất 1000 vạn lượng
- Mất huyền tinh
- Mất Trang bị an bang hoặc định quốc

Thành công
- Nhận được ngựa Huyết Thần Long Câu

Võ Lâm Truyền Kỳ

loading