Thông Tin

Hệ thống nạp bằng thẻ điện thoại và thẻ Gate đang bảo trì, tạm thời các nhân sỹ đã nạp thì giữ lại thẻ chờ thông tin từ BQT rồi nạp lại sau.
Thông tin về thời gian bảo trì BQT sẽ thông báo tới các nhân sỹ khi nhận được tin từ nhà cung cấp.

Xin cảm ơn!
loading