Thông Tin

Chào mừng năm mới với sự kiện Pháo Hoa Ngày Xuân. Khám phá những phần thưởng giá trị đằng sau những Phong Pháo Xuân. Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ có thể sử dụng một trong các cách thức thu thập nguyên liệu chính là luyện công và tham gia các hoạt động trong game. Và còn gì nữa... Thân mời quý nhân sĩ cùng xem nội dung sự kiện sau đây!

- Thời gian bắt đầu: 12/02/2018
- Thời gian kết thúc: 25/02/2018

Chi tiết sự kiện: xem tại đây

Võ Lâm Truyền Kỳ

loading