Thông Tin

[THDNB 5]
Như vậy lượt trận cuối cùng của vòng bảng đã kết thúc, đã xác định được các Bang đi tiếp vào vòng bán kết. Xin chúc mừng các bang ●VIP● … - Xã Hội - Huynh ĐệTG - Giang Hồ.

- Chi tiết kết quả lượt trận cuối cùng ngày 08/11

1. Giang Hồ - ●VIP● … -> ●VIP● … thắng
2. Huynh ĐệVL - Phố Hội -> Phố Hội thắng
3. Xã Hội - Sát Thần -> Xã Hội thắng
4. Huynh ĐệTG - The Last -> Huynh ĐệTG thắng

- 2 Cặp đấu Bán Kết

●VIP● … - Xã Hội
Huynh ĐệTG - Giang Hồ

Chi tiết: xem tại đây
loading