Thông Tin

BQT xin thông báo tới toàn thể các nhân sỹ võ lâm đợt xóa nhân vật tháng 11/2017
  • Thời gian xóa nhân vật: Bảo trì 17h ngày 10/11.
Sau bảo trì 17h ngày 10 - 11 - 2017 BQT sẽ tiến hành xóa tất cả những nhân vật không online từ 31/7 trở về trước đối với máy chủ Võ Lâm, Kiếm Khách, Thái Sơn, Thiên Son.

BQT thông báo trước để các nhân sỹ chú ý đăng nhập vào những nhân vật muốn giữ lại tránh các trường hợp đáng tiếc khi BQT tiến hành xóa nhân vật.
Xin cảm ơn!
loading