Thông Tin

Sau khi mở Tống - Kim BQT nhận thấy có một số trường hợp phạm quy, lách luật post điểm, tuy nhiên trước đó BQT chưa đưa ra phương án xử lí cho máy chủ mới vì vậy sau khi đã thống nhất BQT xin thông báo tới các nhân sỹ tất cả các máy chủ của G4VN hình thức xử phạt Tống Kim.

1. Các nhân vật bị phát hiện post điểm sẽ bị xử như sau

  • Trừ tất cả điểm tích lũy Tống Kim và huy chương Tống Kim đang có.
  • Vi phạm lần 1 trừ 10% exp cấp hiện tại, lần 2 trừ 20%, lần 3 trừ 40%,...
  • Vi phạm lần 1 khóa tài khoản 3 ngày, lần 2 khóa 6 ngày, lần 3 khóa 12 ngày,...

2. Nếu sử dụng nhân vật phụ post điểm sẽ truy ra nhân vật chính để xử lí như bình thường.


3. Các người chơi có thể tố cáo bằng cách gửi bằng chứng hình ảnh, video thuyết phục cho BQT thông qua các kênh hỗ trợ (facebook, diễn đàn).


Note: Hình thức xử phạt mới có hiệu lực ngay từ khi đăng thông báo này.

BQT sẽ chỉ xử lí công khai trong topic Xử Lí Post Điểm Tống Kim. Nếu các nhân sỹ thấy bất tiện trong việc lấy bằng chứng có thể nhắn tin vào hộp thư diễn đàn, fanpage GM sẽ trực tiếp vào xử lí. Xin cảm ơn!

loading