Thông Tin

BQT có nhận được thông báo từ nhà mạng về lịch trình bảo trì hệ thống mạng. Xin thông báo tới toàn thể nhân sĩ G4VN bảo trì các server Võ Lâm.
Thời gian bảo trì dự kiến:
  • Bắt đầu: 22h00
  • Kết thúc: 23h
Thời gian có thể sớm hơn dự kiến nên bên mình sẽ thông báo lại khi mở máy chủ.
Xin cảm ơn!
loading