Thông Tin

Nâng cấp Hắc Thần

 • Thông tin: Đủ bộ trang bị hắc thần (mũ,áo,giày,đai,hộ uyển) tạo thành vòng sáng Hắc Thần và kích hoạt thuộc tính ẩn gia tăng sức mạnh
 • Công thức:
  • Trang bị hắc thần cấp 1(mũ,áo,giày,đai,hộ uyển)
  • 3 Hắc thần linh thạch tương ứng
  • Huyền tinh 10
  • Trang bị hoàng kim bất kỳ(an bang,định quốc,hoàng kim môn phái)
  • Tinh thạch Cấp 3
  • 500 vạn lượng
 • Tỉ lệ:Xác suất 40% bỏ thủy tinh, phúc duyên, tinh thạch gia tăng thêm tỉ lệ thành công tối đa 40%
 • Thành Công: Mất hết nguyên liệu và nhận được trang bị Hắc thần cấp 2
 • Thuộc tính:
  • Sinh lực 300
  • Kháng tất cả tối đa 1%
  • Kháng tất cả 3%
 • Thất bại: Mất 50 vạn lượng, huyền tinh hạ 1 cấp
loading