Thông Tin

Nâng cấp Thiên Tứ

 • Công thức:
  • Trang bị Thiên tứ cấp 1
  • Thiên tứ thạch
  • 1 Huyền tinh 9 trở lên
  • 1 Tinh thạch cấp 3
  • 500 vạn lượng
  • 3 Thủy tinh (lam, lục, tử)
 • Tỉ lệ: Xác suất 50% phúc duyên tăng thêm tối đa 30%
 • Thành Công: Mất hết nguyên liệu và 2 thuộc tính thiên tứ ngẫu nhiên tăng 1 số điểm, nếu thuộc tính đạt giá trị tối đa thì không tăng
 • Mức tối đa các thuộc tính:
  • Sát thương vật lí %: 40%
  • Sát thương vật lí ngoại công: 20
  • Băng sát nội công thứ nhất 200
  • Băng sát nội công thứ hai 400
  • Chính xác 2500
  • Hỏa sát nội công 200
  • Lôi sát nội công 200
  • Sinh lực tùy món có 3 mốc: 800, 1000, 1200
 • Thất bại: Mất một nửa tiền, toàn bộ phúc duyên, huyền tinh hạ 1 cấp
loading