Thông Tin

Khuyến mãi tri ân các nhân sĩ trong suốt năm qua đã cùng đồng hành với G4VN. BQT sẽ khuyến mãi toàn bộ thẻ nạp 50%

Thời gian bắt đầu: 9 giờ ngày 24/12/2016
Thời gian kết thúc: 23 giờ 59 ngày 24/12/2016

Áp dụng cho toàn bộ máy chủ của G4VN. 

loading