Thông Tin


Võ Lâm Ngũ Bá
được xem là một giải đấu lớn song song với giải đấu "Thiên Hạ Đệ Nhất Bang" dành cho các nhóm nhỏ 5 thành viên. Để tham gia vào giải đấu, các thành viên phải có nhân vật từ chuyển sinh 6 trờ lên.

Các game thủ muốn tham gia có thể đăng ký tại Sử Giả Ngũ Bá (Tương Dương)

Thông tin chi tiết giải đấu xem tại: Võ Lâm Ngũ Bá
loading