Thông Tin

Thời gian cập nhật sau bảo trì ngay 5-10


 • VIP tháng 9

 • Sửa lỗi máu=0,ko di chuyển dc

 • Lỗi chết tống kim khi hết giờ ko nhận được thưởng

 • Sửa lỗi tiền rớt xuống đất,quá thời gian tự mất mà ko ai nhặt dc

 • Bỏ đánh Tống Kim được thuốc lag

 • Gia tăng sức mạnh của boss hoàng kim

 • Vượt ải không cho cừu sát,đồ sát

 • Sửa lỗi hết thể lực trong liên đấu,1 số phái ko xuất chiêu được

 • Gia tăng thêm 10% thuế mua bán tại thành Phượng Tường - 5% thuế cho bang và 5% về hệ thống

 • Sửa lỗi đường môn bị thiếu lâm dẫm bom dẫn đến chết nhiều lần

 • Cho phép chuyển chế độ PK từ Đồ Sát về Chiến Đấu và Luyện Công, Thời gian để chuyển từ Đồ Sát và Chiến Đấu cần khoảng cách 5 giây.

 • Từ Đồ Sát - Chiến Đấu về Luyện công cần khoảng cách 30 giây

 • Khi đồ bị hỏng nặng,đồ bền =0,phải về thợ rèn sửa đồ:yêu cầu gồm 1 bộ thủy tinh+3 tinh hồng bảo thạch và 10 vạn lượng

 • Lỗi mất băng sát khi vào tống kim

 • Gia tăng khả năng bắt dính của bùa chú

loading