Thông Tin

Thời gian cập nhật

Thời gian bắt đầu cập nhật: ngày 01/10

Dự kiến Toàn Bộ Cập Nhật sẽ được hoàn thành: ngày 10/10

Thông tin chi tiết về toàn bộ Cập Nhật - Tính Năng mới sẽ được cập nhật thông tin sau

Nội dung cập nhật

 • Khi mặc trang bị may mắn cao đánh Boss Sát Thủ sẽ rơi ra các trang bị có thuộc tính tốt hơn
 • Sữa lỗi mất hảo hữu, số đen.
 • Sữa lỗi khi đánh Boss bị Lag hình Boss hoặc không thấy Boss khi có đông người chơi xung quanh
 • Sữa lỗi hết máu không thể di chuyển được tại thành thị, khu vực luyện công.
 • Sữa lỗi khi kết thúc Tống Kim không thể nhận thưởng khi chết.
 • Sữa lỗi tiền rớt ra không thể nhặt bởi người khác.
 • Gia tăng thêm 10% thuế mua bán tại thành Phượng Tường - 5% thuế cho bang và 5% về hệ thống(Áp dụng tại các máy chủ có sự kiện Công Thành Chiến)
 • Loại bỏ đánh chết người trong Tống Kim rơi ra thuốc bổ trợ
 • Phân bố lại hệ thống quái tại các bản đồ luyện công, tránh các khu vực có góc Lag khiến người chơi không thể xuất chiêu.
 • Cho phép chuyển chế độ PK từ Đồ Sát về Chiến Đấu và Luyện Công, Thời gian để chuyển từ Đồ Sát và Chiến Đấu cần khoảng cách 5 giây. Từ Đồ Sát - Chiến Đấu về Luyện công cần khoảng cách 30 giây
 • Cập nhật lại hệ thống sữa trang bị: Các trang bị có độ bền về 0 phải dùng Thủy Tinh để sữa chữa tại Thợ Rèn
 • Các trang bị, tiền rơi ra khi đánh quái, Boss, người chơi có PK nếu sau 30 giây người sở hữu không nhặt lại trang bị thì người khác sẽ có thể nhặt được thay vì mất đi như phiên bản hiện tại.
 • Điều chỉnh lại Đoạt Hồn Thích sau khi sử dụng không thể sử dụng kỹ năng khác ngay.
 • Điều chỉnh Bẫy Đường Môn khiến người đặt bị chết nhiều lần do phản đòn từ Thiếu Lâm
 • Sữa lỗi bị mất Băng Sát của Đường Môn khi PK, Tống Kim
 • Sữa lỗi một số kỹ năng khi sử dụng cần chính xác tọa độ nên khả năng không trúng đòn quá cao khi bị Lag hoặc máy chủ quá tải. Sẽ điều chỉnh lại các người chơi ở vị trí gần đó sẽ bị trúng đòn.
 • Cập nhật hệ thống Top Vượt Ải nhanh nhất mỗi tuần và trao thưởng theo tuần.
 • Hiện tại ở máy chủ Võ Lâm đã xuất hiện các trang bị Hoàng Kim Môn Phái và các trang bị xanh dần mất giá trị. Sẽ cập nhật thêm một số trang bị cao hơn mốc bình thưởng khi tham gia đánh Boss hoặc Vượt Ải Cao Cấp.Ví dụ:
  • Các mốc kháng sẽ tăng từ 25 thành 30 và 35 đối với khác lôi
  • Các kháng hiệu tăng từ 40 - thành 50
  • Mốc Sinh Lực, Nội Lực, Thể Lực tối đa tăng từ 200 - thành 250
  • Tốc độ di chuyển tăng từ 40% - thành 50%
  • Các loại mốc Sát Thương tăng từ 50 - thành 60, 100 thành 200 và 200 thành 250
loading