Thông Tin

Tất cả các nhân sĩ tham gia sự kiện THDNB lần 4 chú ý. Hiện tại đã cập nhật lịch thi đấu cho các máy chủ cũng như vòng đấu. Các nhân sĩ chú ý xem lịch và sắp xếp thời gian tham gia sự kiện.

loading