Thông Tin

Thông tin về các trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh đã được cập nhật. Đây là bộ vũ khí chỉ xuất hiện duy nhất trong lần này tại sự kiện Sinh Nhật G4VN. Các nhân sĩ võ lâm nhanh chóng tham gia các sự kiện để trở thành những người đầu tiên và duy nhất sỡ hữu trang bị.

Thông tin chi tiết về trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh: xem tại đây
loading