Thông Tin

Trong lần Sinh Nhật G4VN lần 4 này toàn bộ nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ được trải nghiệm những sự kiện và các phần có giá trị và chỉ xuất hiện duy nhất trong lần sự kiện này, bao gồm các loại thú cưỡi và kỳ binh mới chỉ xuất hiện duy nhất trong lần sự kiện.

Vũ Khí Hoàng Kim Kỳ Binh (chỉ duy nhất trong sự kiện lần này)

Thú cưỡi Hổ Vương (chỉ duy nhất trong sự kiện lần này)


Thông tin chi tiết sự kiện: Xem tại đây
loading