Thông Tin

Danh sách nhân vật nằm trong Top 10 thẻ nạp và Tổng kinh nghiệm

( Trong 1 tháng, từ 09h00 ngày 01/01/2016 - 22h45 ngày 31/01/2016 ).
Thời gian hiệu lực VIP được tính từ ngày 01/02/2015 - 29/01/2016.
Nhận thưởng Vip hàng ngày tại NPC Lễ Quan ( Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 01/02/2016 ).

 Lưu ý:
Xu khuyến mãi sẽ là xu khóa không thể giao dịch.
Vật phẩm mua bằng xu khóa sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch.

 
Top Thẻ Nạp

STTTên Nhân Vật
1ND Lãng Tử Say
2HN…Chịch•Vương
3TiTi Calost
4ND Phong Vũ
5“CC Mộc Quế Anh“
6

Oh No Tiamo

7…Bạch…Tử…Họa…
8Sup3rV1p
9

TRanKIeuAN

10

VINACOMIN


Top Kinh nghiệm

STTTên Nhân Vật
1Thành Cát Tư Hãn
2…Bạch…Tử…Họa…
3HN…Chịch•Vương
4“CC Mộc Quế Anh“
5Oh No Tiamo
6ZxxRyan
7Hoàng Tình
8TiTi Calost
91st• Huyết•Chiến
10ND Lãng Tử Say

Các nhân vật có tên trong danh sách vui lòng comment tại Diễn đàn


BQT G4VN!
loading