Thông Tin

Danh sách nhân vật nằm trong Top 10 thẻ nạp và Tổng kinh nghiệm

( Trong 1 tháng, từ 09h00 ngày 02/01/2016 - 22h45 ngày 31/01/2016 ).
Thời gian hiệu lực VIP được tính từ ngày 02/01/2015 - 31/01/2016.
Nhận thưởng Vip hàng ngày tại NPC Lễ Quan ( Bắt đầu từ sau bảo trì 16h45 ngày 02/01/2016 ).

 Lưu ý:
Xu khuyến mãi sẽ là xu khóa không thể giao dịch.
Vật phẩm mua bằng xu khóa sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch.

 
Top Thẻ Nạp

STTTên Nhân Vật
1ND Lãng Tử Say
2TiTi Calost
3HN…Chịch•Vương
4Oh No Tiamo
5…Trần Chân…
6

VINACOMIN

7GióƒVềƒMiềnƒXuôi
8KhocVoLe
9

Ông Bành Tổ

10

“CC Mộc Quế Anh“


Top Kinh nghiệm

STTTên Nhân Vật
1HN…Chịch•Vương
2TiTi Calost
3ZxxRyan
4…Trần Chân…
5ND bac sy tam than
6Thành Cát Tư Hãn
7Phong Cố Đô
8Oh No Tiamo
9ND Lãng Tử Say
10Hoàng Tình

Các nhân vật có tên trong danh sách vui lòng comment tại Diễn đàn


BQT G4VN!
loading