Thông Tin

Chào mừng sự kiện Giáng Sinh 2015 và Tết dương lịch 2016, G4VN sẽ đưa đến các nhân sĩ sự kiện Băng Tinh Giáng Sinh. Trong sự kiện này có những gì ? Hãy xem chi tiết tại bài viết sự kiện Băng Tinh Giáng Sinh.

Trong sự kiện có kèm hỗ trợ tân thủ mới hỗ trợ cho người chơi mới. Các nhân sĩ chú ý giới thiệu thêm bạn bè để cùng bôn tẩu.

Trang sự kiện: xem tại đây
loading