Thông Tin

Danh sách nhân vật nằm trong Top 10 thẻ nạp và Tổng kinh nghiệm

( Trong 1 tháng, từ 09h00 ngày 01/11/2015 - 22h45 ngày 30/11/2015 ).
Thời gian hiệu lực VIP được tính từ ngày 01/12/2015 - 30/12/2015.
Nhận thưởng Vip hàng ngày tại NPC Lễ Quan ( Bắt đầu từ sau bảo trì 16h45 ngày 01/12/2015 ).

 Lưu ý:
Xu khuyến mãi sẽ là xu khóa không thể giao dịch.
Vật phẩm mua bằng xu khóa sẽ bị khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch.

 
Top Thẻ Nạp

STTTên Nhân Vật
1TiTi Calost
2ND Lãng Tử Say
3…Trần Chân…
4Oh No Tiamo
5“CC Mộc Quế Anh“
6

KhocVoLe

7Ä L A C O S T E Ä
8ZxxRyan
9

KiemVoDang

10

KaMaZuZuKi


Top Kinh nghiệm

STTTên Nhân Vật
1Thành Cát Tư Hãn
2Ä L A C O S T E Ä
3ZxxRyan
4Oh No Tiamo
5…Trần Chân…
6“CC Mộc Quế Anh“
7TiTi Calost
8Hoàng Tình
9ND bac sy tam than
10ND Lãng Tử Say

Các nhân vật có tên trong danh sách vui lòng comment tại Diễn đàn


BQT G4VN!
loading