Thông Tin

Cập nhật 25/11

Cập nhật thời gian thi đấu Vòng Sơ Loại tại sứ giả Võ Lâm Minh Chủ (197/203 Tương Dương) để xem lịch thi đấu và vào khu vực thi đấu để kiểm tra Game tránh trường hợp lỗi thiếu hình ảnh và BQT có thể kịp thời xử lý.

Thời gian thi đấu vòng sơ loại: 19 giờ 27/11/2015
loading