Thông Tin

BQT có thông báo nội dung khi đang chơi game bị mất kết nối, nhằm tìm ra nguyên nhân cụ thể để đưa ra cách giải quyết triệt để hi vọng toàn bộ nhân sĩ đọc qua và làm theo hướng dẫn .BQT G4VN !
loading